, ,

Kafta

17,00 
, ,

Kafta harra

18,50 
, ,

Samaya Mixte

21,50 
,

Menu Samaya

21,00