, ,

Samaya Kafta

19,50 
, ,

Samaya Taouk

19,50 
, ,

Samaya Duo

19,00 
, ,

Samaya Kebab

20,50 
, ,

Samaya Samké Harra

20,00 
, ,

Samaya Mixte

21,50 
, ,

Samaya Chawarma Mixte

19,50 
, ,

Équilibrée Taouk

19,50 
, ,

Équilibrée Kebab

20,50 
,

Menu Samaya

21,00